PERFORMANCE

Skřítek

Pomocí masky se proměnil ve všetečného skřítka, který svými mikroakcemi pojednal prostor a vedl diváky. Více informací