Skřítek

Michael Steger

 

Performance Michaela byla velice hravá a interaktivní. Dokázal do ní zapojit nejen účastníky, ale téměř i celý prostor haly Perly.  Jeho akce měla mnohé divadelní rysy. Pomocí masky se proměnil ve všetečného skřítka, který svými mikroakcemi pojednal prostor a vedl diváky. Následně nabídl své tělo k malbě štětci i velkými válečky. Své tělo se silnou vrstvou pastelových barev pak obratně otiskl na dlouhý pruh papíru