FNAF 5 COOL

Zimní (Cool) edice Festivalu nahých forem se odehrává v jiném čase, na jiném místě a v jiném měřítku než jeho ústřední letní verze FNAFu. Jejím smyslem je přenést festival ve zmenšené verzi do Brna, předvést jej místní scéně a hlavně studentům a pedagogům Fakulty výtvarných umění VUT, na které pedagogicky působí organizátorka festivalu.

Dalším účelem akce připomenout jeho obsah v mezidobí mezi dvěma ročníky. Tato událost přinese tři živé performance a soubor videonahrávek performancí, které se odehrály v rámci festivalu v září v Kasárnách Karlín.

FNAF Cool k 5. ročníku festivalu se odehrál ve Vašulka Kitchen v Domě umění města Brna.

Výběr umělců byl již lehce poznamenán přicházející pandemií (nepřítomnost jednoho z umělců). Samotná událost se odehrála v předvečer uzavření vysokých škol.

PROGRAM: Úterý 10. března 2020