FNAF 5

Téma 5. ročníku festivalu: Nahota a bolest

Bolest je s nahotou velmi organicky spojená. S trochou nadsázky můžeme říci, že autodestruktivní postupy jsou stejně jako nahota pro uměleckou performanci typické. Jsou to do určité míry synonyma. Pokud člověk nahou performancí neruinuje své tělo, ruinuje svou pověst.

Budeme se zajímat o „pozitivní“ bolest, záměrnou a chtěnou, jak se užívá např. v BDSM technikách. BDSM techniky se dostaly do umělecké performance již před několika desetiletími, spolu s dalším výrazivem, pocházejícím z erotického průmyslu nebo z popkultury. Pokud se těchto prostředků chopí výrazná umělecká osobnost, je tímto syrovým fyzickým způsobem schopná vyprávět mimořádné tělesné i osobní příběhy (příklad umělce Boba Flanagana). Zároveň ale se určité prvky, např. bondáž, rozmělnily z projevu alternativního sexuálního prožívání do volnočasové zábavy.

Kladné pocity doprovázející bolest mohou být i abstraktnější povahy než erotické. Bolest vyznačuje hranici mezi životem a smrtí, nebo mezi smrtelným a nesmrtelným. Může být cestou přiblížení se nadlidskému, jako to vidíme v náboženském flagelantství (z výtvarného umění např. Franko B).

Velkou pozornost si ale zasluhuje i bolest nevyžádaná. Nahota může bolet fyzicky (ostatně oděv je ve své praktické podstatě ochranou před různými typy bolesti – od poranění po omrznutí), ale může bolet také psychicky nebo emocionálně, může být nástrojem ponížení, pranýřování. Bolest může být cestou, jak dodat nahotě politické významy.

PROGRAM: Sobota 7. září 2019 Pátek 6. září 2019 Neděle 8. září 2019