FNAF 1

Dvoudenní osvětová a vzdělávací akce s programem holoty. Vedle klasických helénských, paganistických a modernistických oslav neoblečení jsou připraveny atrakce temné anonymity dotekového darkroomu a stále neobjeveného [b]přírodního bodyrottu

Festival nahých forem je monotématický a multižánrový festival. Jeho obsah je předvídatelný a zároveň nepředstavitelný. Název prozrazuje pointu každé akce a tudíž nás třeba osvobodí od přílišné fixace na ni. Můžeme se vystydět předem doma a na festivalu si užít všechny další významy, které může nahota v různých souvislostech a interpretacích mít.

Jistý názor říká, že nahota a performance jsou synonyma. Náš festival rafinovaným způsobem tuto hypotézu potvrdí.

PROGRAM: Sobota 5. září 2015 Neděle 6. září 2015