FNAF 7

Tématem letošního ročníku festivalu je Mezidruhová nahota
Pro letošní FNAF jsme se inspirovali situací, která přivedla Jacquesa Derridu k sepsání esejeThe animal that therefore i am (2006). Filozof stojí nahý před svou kočkou a přemýšlí o svých pocitech, o svém studu před ní i o možné či nemožné nahotě kočky. Chtěli bychom se v tomto ročníku pokusit překročit antropocentrické hledisko a přizvat k participacii nelidské bytosti, což v žánru performance, založeném na centrálním objektu lidského těla, bude jistě velká výzva. Možná se nám bude s nahotou pracovat lépe, když oblečenost odhalíme jako nepřirozený lidský výmysl.

Festival se odehraje ve dnech 10. - 12. září 2021 na lodi Altenburg 1964 na nábřeží v Praze – Holešovicích, Partyzánská 18/23.

 

 

PROGRAM: Sobota 11. září 2021 Neděle 12. září 2021