FNAF 6: Program Sobota 3. října 2020

14:30
-
15:00

orange dance macabre

15:00
-
15:30

obrazy stvoření, péče a dohledu

15:30
-
16:00

Klasická krása modřiny na zralém mužském těle

16:00
-
16:30

Láska je duha, duha je oblouk, oblouk je zbraň, láska je boj.

17:00
-
18:30

Posvátnost těla má mnoho zdrojů

19:00
-
19:30

vlnovka bez pointy nemá ostrou hranu

19:30
-
20:30

Vytvářejte umění z odpadu, ne odpad z umění

20:30
-
21:00

pomalu, ladně, pohyb se nikdy nezastaví tam, kde bys chtěl/a