Slovo k mladým

Martin Zet

Přístup Martina Zeta je jednou z hraničních poloh, které na festivalu očekáváme a na které se chceme také v jednom z budoucích ročníků speciálně zaměřit: je to nahota bez nahoty, nahota nefyzická. Jeho akce spočívala v předčítání z knihy Kamila Bednáře Slovo k mladým z roku 1940. Kniha má specifické postavení i kvůli tomu, že v době svého vydání znamenala revoluční pohled na vývoj a ideál mladého člověka, který zahrnoval i otevřený vztah k nahotě.