István má velmi propracovaný výtvarný jazyk, kterým tvoří své performance. Jejich základem je jeho citlivá a objevná práce s různými předměty, často běžné potřeby, kterým dává ve spojením s vlastním tělem nové překvapivé významy. Jeho představení ve svém celku vypovídají o obecných a závažných lidských hodnotách. Areál Perly tvořil pro jeho způsob tvorby ideální prostředí. Působivě využil opuštěnou nádrž se zamřelou vodou. Spustil se nebezpečně na síti i do proláklin v podlaze.