Performance Monique pracovala s obrazem svého těla, svou transgenderovou identitu konfrontovala se stereotypními znaky mužství a ženství. Své tělo, opatřené umělým penisem, otiskuje do zrcadla, zcela zaslepeného holící pěnou. Pad svůj navlhčený trup popráší černým uhlem, který vyfukovala z úst. Otiskem na prázdné plátno vzniká až kýčovitě líbívé umělecké dílo, které ale rozmaže. Závěrečná část je věnovaná procesu očisty.