Pravý úhel

Martin Zet

Martin po důkladném vyměřování zatloukl do země tři kůly. Pak se svlékl a své tělo naaranžoval mezi kůly tak, aby po určité korekci jeho nohy trup spolu svíraly pravý úhel.