Making up

Josef Rabara

Josef se svou kolegyní nejprve v stolku prováděli dlouhé líčení za doprovodu klasické hudby, kdy si sobě navzájem sloužili jako zrcadlo. Souhra se ale proměňuje v rivalitu a výrazné kabaretní líčení se po zásahu druhého stává tragickou maskou. Malou osobní tragédii ale umělec nakonec překoná v tanečním gestu za doprovodu Diany Ross.