Performance byla společným dílem Františka a Kristýny Kašparové. Jednoznačně hovořila o vztahu mezi mužem a ženou. František, který s očima zalepenýma černou páskou držel hrdinný nehnutý postoj, byl Kristýnou postupně pomocí nebezpečných nástrojů – nože a srpu – zbaven oblečení.