Euforie smutku

Filip Turek

Filip předvedl „druhou sloku“ svého výstupu z FNAF 1. – tanec na monumentu před kavárnou Perla. Své tělo měl opět „abstrahované“, tentokrát dekorem různě velkých černých kruhů. Jeho vystoupení letos nebylo hedonické, mělo sentimentální rozjímavý charakter, věnovaný umělcově matce.