Slovní hry

Lenka Klodová

Ve své performanci pracovala se vztahem slova a těla. zkoušela nalézt takové kombinace, u kterých by určité slovo měnilo svůj význam s fyzickým pohybem části těla. Do akce zapojila oči a gesta rukou, střídající prohléšení „Jsem nahá“, „Nejsem nahá“ a „Neha“. Půlky zadní části těla ve spojení se šlapkami nohou rozehrávaly slovo „Dá – dáma“. Využila také oblast pod prsy, která je viditelná pouze při stoji o rukou.