Procesí lapačů snů

Gaby Bila Gunther

Gaby recitovala několik literárních děl, které souvisejí s koronavirovou karanténou a izolací. K tomu odkazovala i projekce doprovázející performanci. V samotné performanci bylo mnoho prvků, které odkazovaly přímo na prvky z Perly a okolí.

Gaby rovněž zahájila celý festival událostí, při které nabídla na začátek hostům čtení z ruky.