Fotografický workshop tematizoval mocenskou pozici mezi fotografem a modelem, který umělkyně z Divého tvora silně vnímají a velmi je mrzí, že jim fotografování dává symbolickou moc. Ve workshopu šlo o to právě tento mocenský diskomfot vyrovnat pomocí nahoty fotografů. Účastníci měli odhazovat oděv tak dlouho, až si budou připadat mocensky vyrovnaní s modely. Akce byla o to zajímavější, že modely byla čtyřčlenná rodina s malými dětmi.