Vnímání prostoru

Thomas Zollinger

Thomas zorganizoval ro účastníky festivalu i diváky tříhodinový workshop přítomnosti nahého těla v prostoru a interakci. Závěrem workshopu byla 40ti minutová akce, kdy čtyři účastníci svými pomalými pohyby, gesty a sestavami zcela proměňovali význam a vnímání posttechnického špinavého prostoru.