Dívky ze sebe udělaly pomocí nafukovacích balónků groteskně přehnané ideály pin-up žen – dva balóny přidáme černou fólií na prsa a dva na zadní partie. Když byly obě takto obohacené, začal jejich zápas, popraskání balónů a splasknutí do původní, ještě navíc bojem poznamenané podoby.