Za pět prstů

Martin Soukup

Bolest je univerzální lidskou zkušeností, kterou teprve moderní tlumící prostředky dokáží v některých případech eliminovat. Z etnografických a historických dokladů však vyplývá, že lidé i kultury přistupují k bolesti rozmanitě. Kultury lze obecně rozčlenit na ty, jež bolest vyhledávají, a ty, které ji potlačují. Příspěvek bude na bohatých etnografických a historických příkladech demonstrovat rozličnost přístupů k bolesti od brutálních rituálů v aliterárních společnostech až k sofistikovaným formám způsobování bolesti jako prostředku potěšení. V přednášce si budeme mimo jiné klást následující otázky: Jak souvisí bolest s emocemi? Proč se iniciační rituály v domorodých společnostech neobešly bez trýznění noviců? Z jakého důvodu lidé mučili své nepřátele. Pokud je lidstvo v něčem unikátní, pak nepochybně i v tom, jak rozmanitě dokáže naložit s bolestí.