Česká prsa aktivistická – Kojící Guerilla

Kača Olivová

Tématizuje vztah mateřství a aktivismu; veřejného versus intimního prostoru; osobní je politické; tělo jako nástroj změny společnosti; funguje paralelně ve světě umění, aktivismu, jako podpůrná síť matek.

Kojící guerilla byla založena v prosinci 2013 jako volné, nezávislé sdružení aktivních, odvážných matek, které svým postojem a chováním podporují kojení.