Ernestyna prezentovala na festivalu delegovanou performance. Sama nebyla přítomna, ale její akce provedla umělkyně Marie Zandálková. Obě umělkyně byly před akcí ve spojení a došlo tak k velmi blízké spolupráci. Akce pracovala s očekávání spojenými s nahotou, s obchodováním s nahotou, s empatií a jejími limity. Umělkyně se svlékala nebo oblékala podle toho, kolik diváci přispěli do jejích dvou kasiček.