God is a DJ

Theodor di Ricco

Theodor představil na festivalu variaci na své dlouhodobější téma – práci s posvátnými knihami. Svým originálním způsobem zpracovává Bibli a Korán tak, že po odřezání hřbetu se knihy rozpadnou na dlouhý pás jednotlivých listů. Do těch se pak Theodor zabalí, pohybuje se v nich a tančí. Akce „God is a DJ“ se tak mění se strhující disco trans.