Stínový striptýz

Markéta Garai

Markéta také rozdělila prostoru bazénu na dvě části – před a za scénou. Tyto části se nikdy nepropojily, celý erotický tanec, který předvedla se svou profesionální virtuózností, zůstal pro diváky zachycen pouze ve stínech a čmouhách, nezachytitelný fyzicky.